Trep | Hjälpavsnitt
× Visste du att hjälpavsnitt är en wiki? Det betyder att vem som helst kan uppdatera och komplettera hjälptexter här.
Välkommen att hjälpa till!

"Kalkylering innebär att man upprättar kostnadskalkyler, d.v.s uppskattar vad något kommer att kosta i förväg, till exempel vad den slutliga kostnaden för en byggnad kommer att bli eller vad kostnaden blir per styck för en tillverkad vara." - Wikipedia

En kalkyl i Trep är en sammanställning av en mängd uppgifter. De viktigaste uppgifterna är total montagetid och total materialkostnad.

Kalkylen gör det möjligt att fastställa en kostnad för en viss typ av installation, arbete eller material.

Kalkylen bygger på att man lägger till kalkylartiklar (huvudmenyn Kalkyl > Kalkylartiklar).

Vill man som exempelvis kalkylera kostnaden för att installera 3st utanpåliggande vägguttag inkl kabel lägger man till följande kalkylartiklar till sin kalkyl.

  • 3st TVÅVÄGS VÄGGUTTAG PÅ VÄGG
  • 15m EXQ 3G1,5 PÅ BETONG

I kalkylsammanställning (huvudmenyn Kalkyl > Kalkylsammanställning) sammanställs din kalkyls uppgifter.