Kalkylpartikeln är en informationsbärare och innehåller en mängd beståndsdelar och data.

Låt oss titta på ett exempel.
Kalkylartikeln TVÅVÄGS VÄGGUTTAG I VÄGG innehåller följande kalkylpartiklar:

Vi tittar närmare på kalkylpartikeln 1 stycken - APPARATDOSA ENKEL- OCH DUBBELGIPS.
Genom att klicka kalkylpartikelns rubrik utökas vyn för fler detaljer.

I den utökade vyn finner vi följande information:

Vi går igenom informationen rad för rad.

Arbetsbeskrivning:
Visar ATL-KOD (LISTA-DEL-GRUPP-RAD) samt ATL-kodens arbetsbeskrivning. ATL är elektrikernas ackorstidslista och redovisar normtider för vissa typer av arbetsmoment eller utföranden. Saknas ATL-kod är det en egen arbetsbeskrivning angiven alternativt innefattar kalkylpartikeln inget arbete.

Montagetid:
Finns det en ATL-KOD angivet hämtas arbetstiden automatiskt. Saknas ATL-kod är det en egen angiven tid angivet alternativt innefattar kalkylpartikeln inget arbete.

Materialnamn:
Visar e-nummer för material samt materialnamn. Saknas e-nummer är det ett eget materialnamn angivet alternativt innefattar kalkylpartikeln inget material.

Antal materialenheter per kalkylpartikel:
Redovisar hur många materialenheter som erfordras för materialet per kalkylpartikel. Saknar kalkylpartikeln material är värdet 0.
Exempel: Om kalkylpartikeln erfordrar 1st skruvar och skruvar levereras i ask om 50st blir Antal materialenheter per kalkylpartikel: 0,02st.

Materialkostnad:
Visar kostnad för materialet samt vald leverantör. Har användaren laddat upp rabattbrev för grossister väljs automatiskt den mest fördelaktiga leverantören och nettopriset. Det sker alltså en prisjämförelse och lägst nettopris har företräde. Saknar användaren rabattbrev används ett genomsnittligt grossistnettopris. Saknar kalkylpartikeln material är värdet 0.

Arbetsmoment:
Visar i vilket arbetsmoment arbetet förväntas utföras och materialet användas. Värdet används i första hand i kalkylsammanställningen för att visa timmar och kostnad per arbetsmoment. Användaren har stor nytta av att veta hur många timmer exempelvis apparatmontaget tar i vald kalkyl.

Länkar:
Länkarna baseras på det e-nummer som är angivet.

Antal kalkylpartiklar:
Kalkylpartikelns antal visas i kalkylpartikelns rubrik. Exempelvis krävs det för att montera ett utanpåliggande vägguttag 2st skruvar:

Total montagetid:
Med begreppet menas total montagetid för vald kalkylpartikel. Värdet beräknas som (Antal kalkylpartiklar) x (Montagetid)

Total montagetid:
Med begreppet menas total materialkostnad för vald kalkylpartikel. Värdet beräknas som (Antal kalkylpartiklar) x (Antal materialenheter per kalkylpartikel) x (Materialkostnad)