Kalkylpartiklar är det som fastställer total montagetid och total materialkostnad för en viss kalkylartikel.
Kalkylpartikeln är knuten till en viss kalkylartikel och innehåller en mängd information.
En, eller vanligtvis, flera kalkylpartiklar utgör tillsammans en helhet för ett visst montage eller arbete.

Som exempel tittar vi på kalkylartikeln TVÅVÄGS VÄGGUTTAG I VÄGG.
(Kalkylpartiklar är bara synliga när man klickat upp kalkylartikeln till utökad vy.)

Följande kalkylpartiklar finns knutna till just denna kalkylartikeln:

 • 1 stycken - REGELFÄSTE TRÄ ELLER PLÅT
  (Kommentar: Används för att fästa apparatdosan på en regel)
  .
 • 1 stycken - TVÅVÄGS VÄGGUTTAG MED JORD
  (Kommentar: Vägguttaget)
  .
 • 2 stycken - MONTAGESKRUV PLÅT
  (Kommentar: Används för att fästa regelfästet i regeln)
  .
 • 1 stycken - APPARATDOSA ENKEL- OCH DUBBELGIPS
  (Kommentar: Sitter vägguttaget i)
På bilden nedan kan vi konstatera att varje kalkylpartikel har en montagetid och materialkostnad.
I kalkylartikelns utökade vy summeras och redovisas alla kalkylpartiklar och fastställer därmed total montagetid och total materialkostnad för just denna kalkylartikeln.