Kalkylartiklar är informationsbärare och utgör grunden för din kalkyl.
Du hittar kalkylartiklar i huvudmenyn Kalkyl > Kalkylartiklar.
På sidan kan du söka, filtrera och bläddra för att hitta just den kalkylartikeln som passar din kalkyl.

Kalkylartikeln redogör för ett visst arbetsmoment, montage eller utförande.

Kalkylartikeln innehåller normalt:

  • En titel
  • En introduktionstext
  • En fulltext
  • En bild
  • Ett eller flera sökord
  • En eller flera kalkylpartiklar

Kalkylartikelns väsentliga värden är total montagetid och total materialkostnad (dessa värden härledes i sin tur till kalkylartikelns kalkylpartiklar).
Det vill säga en kostnad för att köpa materialet samt hur lång tid det tar att montera det.
När du lägger till kalkylartikeln till din kalkyl (Knappen "Lägg till i kalkyl") multipliceras dessa värden och tillförs den kalkyl du jobbar med.

Tillvägagångssättet att lägga till kalkylartiklar liknar sättet när man handlar i en webbutik och lägger varor i en kundkorg.

När man bläddrar i kategorierna hittar man den minimerade vyn av kalkylartikeln:

Klickar man på rubriken, bilden eller "Läs mer" visas kalkylartikeln i utökat läge och fler detaljer finns synliga: